Pracovná ponuka - výberové konanie

Riaditeľ Filozofického ústavu SAV vypisuje výberové konanie na pozíciu vedecký pracovník so zameraním na analytickú filozofiu, filozofickú logiku, filozofiu jazyka a sémantiku.

Špecifikácia pracovného pomeru: 100% úväzok, zmluva na dobu určitú.
Platové podmienky: platové zaradenie podľa platných predpisov a dĺžky praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov.

Požiadavky na uchádzača:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore filozofia, resp. systematická filozofia
 • preukázateľná schopnosť publikovať v svetovom jazyku
 • publikovanie v časopisoch zaradených do databázy Web of Science
 • schopnosť samostatnej aj tímovej vedeckej práce
 • účasť na riešení vedeckých projektov

Termín odovzdania žiadosti: 26. 02. 2017
Termín výberového konania: začiatok marca (bude spresnené)
Termín nástupu: 15. marec 2017

K výberovému konaniu je potrebné poslať:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
 • kópiu dokladu o ukončení vysokoškolského štúdia tretieho stupňa v požadovanom odbore
 • profesijný životopis
 • zoznam publikačnej činnosti (vrátane textov už prijatých na publikovanie, no zatiaľ nevydaných)
 • zoznam doteraz riešených grantových projektov
 • zoznam vedeckých podujatí s aktívnou účasťou spolu s názvami prednášok na týchto podujatiach
 • stručný vedeckovýskumný zámer

Žiadosti zasielajte na e-mailovú adresu: filosekr@savba.sk
alebo poštou na adresu:
Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
811 09 Bratislava

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka