Doplňujúca voľba člena Snemu SAV

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

predseda Vedeckej rady FiÚ SAV, v. v. i. Vás pozýva na stretnutie akademickej obce Filozofického ústavu SAV, v. v. i., na ktorom sa uskutoční doplňujúca voľba člena Snemu SAV.

Voľba sa bude konať v pondelok 10. septembra 2018 o 10.00 hod. v miestnosti č. 94.
Zoznam oprávnených voličov je prílohe.

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom,
v zastúpení predsedu VR
Jaroslava Vydrová

Prílohy: 

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka