Detail príspevku/publikácie

Časy bezmieria a potreba dialógu

In: Človek, kultúra, hodnoty, zborník príspevkov z medz. vedeckej konferencie konanej v rámci 4. stretnutia SFZ v dňoch 12. - 14. septembra 2001 v Píle pri Častej. Iris Bratislava,
2002, s. 181-186
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka