Article/Publication Details

Časy bezmieria a potreba dialógu

In: Človek, kultúra, hodnoty, zborník príspevkov z medz. vedeckej konferencie konanej v rámci 4. stretnutia SFZ v dňoch 12. - 14. septembra 2001 v Píle pri Častej. Iris Bratislava,
2002, pp. 181-186.
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page