Profil PhD študenta

Mgr. Martin Borovjak

Doktorand
Denná forma štúdia
E-mail: borovjak2@uniba.sk

Téma dizertačnej práce

Ľudská prirodzenosť - cnosť - blaženosť: prístup Dante Alighieriho

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka