Personal Profile

Mgr. Romana Javorčeková, PhD.

Junior Researcher
E-mail: javorcekova.romana@gmail.com

List of Publications

Journal Articles

Javorčeková R. Ako sa zbaviť morálky a odovzdať násilie. Kino-Ikon. 2014;18:272-281.

Conference Papers

Javorčeková R. Smiech ako prostriedok proti moci (na príklade filmu Georgija Daneliju Kin-dza-dza). In: Bomba L, Köverová E, Smrek M. Fenomén moci a sociálne nerovnosti, zborník z nultého ročníka konferencie pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Univerzita Komenského Bratislava; 2014. pp. 106-119.
Povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2016Povaha súčasnej filozofie a jej metódy 2016

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page