Správy o činnosti

Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2019
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2018
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2017
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2016
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2015
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2014
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2013
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2012
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2011
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2010

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page