Profil pracovníka

prof. PhDr. Silvia Gáliková, CSc.

Samostatný vedecký pracovník
E-mail: silvia@libris.sk

Zameranie

Filozofia vedy, filozofia mysle, kognitívne vedy

Publikačná činnosť

Monografie

Gáliková S. Úvod do filozofie vedomia [Internet]. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity; 2009. s 128. http://fff.truni.sk/userdata/publications/galikova_book_2.pdf
Gáliková S. Psyché. Bratislava: Veda; 2007. s 256.
Gáliková S. Úvod do filozofie mysle. Martin: Honner; 2001. s 138.

Kapitoly v monografiách

Gáliková S. Na ceste k hľadaniu vedy o mysli. V: Kvasnička V. Umelá inteligencia a Kognitívna veda III. Slovenská technická univerzita, Bratislava; 2011. s 63-79.
Gáliková S. Poškodenie mozgu = poškodenie duše (?). V Struny mysli. Montanex, Ostrava; 2009. s 167-174.
Gáliková S. Filozofia a veda o mysli. V: Gáliková S, Gál E. Antológia filozofie mysle. Kalligram, Bratislava; 2003. s 13-51.
Gáliková S. Na ceste k demystifikácii mentálneho. V: Višňovský E, Popper M, Plichtová J. Príbehy o hľadaní mysle. Veda, Bratislava; 2001. s 34-58.

Príspevky v časopisoch

Gáliková S. Obrana mysliacej hmoty. Organon F. 2012;19:110-113.
Gáliková S. Peripetie a perspektívy skúmania povahy ľudskej mysle v súčasnej filozofii. Filozofia [Internet]. 2011;66:167-173. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/2/167-173.pdf
Gáliková S. Kam zmizli futbalisti?. Organon F [Internet]. 2010;17:92-95. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2010/1/92-95.pdf
Gáliková S. T. Hříbek, Metafyzika antiindividualismu. Organon F [Internet]. 2010;17:111-120. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2010/1/111-120.pdf
Gáliková S. The Feeling Brain - The Thinking Soul. Human Affairs. 2010;20:203-209.
Gáliková S. Petrů, M.: Fyziologie mysli: Úvod do kognitivní vědy. Filozofia [Internet]. 2008;63:724-727. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/8/724-727.pdf
Gáliková S. V čom spočíva "ružovosť" ružovej? (K problému východiska) (A. Démuth). Filozofia. 2005;60:698-705.
Gáliková S. Mozog a jeho Ja ( F. Koukolík). Filozofia. 2004;59:532-535.
Gáliková S, Kafka J. K otázke vedomia. Poznámky k filozofickej interpretácii vedomia. Psychiatria. 2003;10:83-90.
Gáliková S. Modrohnedý svet. Rak. 2003;8:51-52.
Gáliková S. Niekoľko poznámok k problému vedomia vo filozofii mysle. Organon F. 2003;10:192-199.
Gáliková S. Odpovede na námietky. Organon F. 2003;10:303-311.
Gáliková S. Problém vedomia. Organon F. 2003;10:1-17.
Gáliková S. Wittgensteinova filozofia mysle. Organon F - Príloha. 2002;9:80-84.
Gáliková S. Krajina krivých zrkadiel. Filozofia. 2001;56:355-356.
Gáliková S, Gálik D. O existenčnom rozmere a ontologickom statuse prírodných entít. Filozofia. 2001;56:46-52.
Gáliková S. O filozofii, Žofii, Človeče, nehnevaj sa, ÚV KSČ a o inom. Filozofia. 2000;55:654-658.
Gáliková S. Jiří Nosek: Mysl a tělo v analytické filosofii. Organon F. 1999;6:180-183.
Gáliková S. Úvod do filozofie mysle (V). Organon F. 1999;6:77-87.
Gáliková S. Úvod do filozofie mysle (VI). Organon F. 1999;6:167-177.
Gáliková S. Úvod do filozofie mysle (VII). Organon F. 1999;6:303-311.
Gáliková S. Úvod do filozofie mysle (VIII). Organon F. 1999;6:414-423.
Gáliková S. Úvod do filozofie mysle (I). Organon F. 1998;5:84-98.
Gáliková S. Úvod do filozofie mysle (II). Organon F. 1998;5:187-198.
Gáliková S. Úvod do filozofie mysle (III). Organon F. 1998;5:300-310.
Gáliková S. Úvod do filozofie mysle (IV). Organon F. 1998;5:406-414.

Príspevky v zborníkoch

Gáliková S. Kúzelná krajina myšlienok. V: Kelemen J, Nahodil P. Kognice a umělý život XI Zeithamlová Milena Ing. - Agentura Action M Praha; 2012. s 68-72.
Gáliková S. Mágia a myseľ. V: Kelemen J, Kvasnička V. Kognice a umělý život XI UI FPF SLU Opava; 2011. s 69-73.
Gáliková S. Reconsidering the reality of consciousness and its metaphors. V Toward a science of consciousness. Centre for Consciousness Studies Stockholm; 2011. s 46.
Gáliková S. Vnútorné ilúzie mysle. V: Kelemen J, Kvasnička V. Kognice a umělý život X. Slezská univerzita Opava; 2010. s 101-110.
Gáliková S. Svet za zrkadlom. V: Kelemen J, Kvasnička V, Rybár J. Kognice a umělý život IX Slezská univerzita Opava; 2009. s 83-87.
Gáliková S. Mind Reading (?). V Kognice 2008. Univerzita Hradec Králové - Gaudeamus Hradec Králové; 2008. s 78-84.
Gáliková S. Myseľ pod drobnohľadom. (K otázke neurotechnológií). V: Karul R, Muránsky M, Vydrová J. Vnímať, konať, myslieť. Filozofický ústav SAV Bratislava; 2008. s 208-216.
Gáliková S. K otázke pravdy (nielen vo filozofii). V: Profantová Z. Malé dejiny veľkých udalostí III., naratívna každodennosť v kontexte sociálno-historickej retrospektívy. Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied Bratislava; 2007. s 37-44.
Gáliková S. Pavaha reprezentácií. V: Zouhar M. Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Veda Bratislava; 2004. s 231-242.
Gáliková S. Povaha reprezentácií. V: Zouhar M. Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov. Bratislava: Veda; 2004. s 231-242.
Gáliková S. Popperova filozofia mysle. V: Havlík V. Metoda - význam - intence, popperovské motivy v současném analytickém myšlení. Filosofia Praha; 2003. s 23-32.
Gáliková S. Filozofia a veda o vedomí. V: Nosek J. Milénium vědy a filosofie, sborník příspěvků. Filosofia Praha; 2002. s 181-192.
Gáliková S. Wittgensteinova filozofia mysle. V: Gáliková S. Filozofia Ludwiga Wittgensteina. Bratislava: Veda; 2002. s 80-84.
Gáliková S. Wittgensteinova filozofia mysle. V: Gáliková S. Filozofia Ludwiga Wittgensteina, Organon F - Príloha. Veda Bratislava; 2002. s 80-84.
Gáliková S. Vedomie ako funkcia (mozgu). V: Nosek J. Funkcionalismus ve věde a filosofii. Filosofia Praha; 2001. s 124-133.
Gáliková S. Vedomie: nočná mora filozofov. V: Cmorej P. Denotácia, referencia a význam. Bratislava: Infopress; 2000. s 133-142.

Edičná a zostavovateľská činnosť

Gáliková S. Filozofia Ludwiga Wittgensteina, Organon F - Príloha. 2002.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka