Výskumný projekt

Názov projektu

Súčasná etika a jej tradície

Vedúci projektu

Program

Medziústavná dohoda

Doba trvania projektu

30.06.2006 - 01.06.2009

Riešitelia projektu z ústavu

Riešitelia mimo ústav

Filosofický ústav AV ČR, Praha

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka