Výskumný projekt

Názov projektu

Stredoeurópske centrum pre problematiku "Ženy a mládež vo vede"

Program

6. Rámcový program EÚ

Číslo projektu

SAS6-CT-2004-003582

Doba trvania projektu

01.03.2004 - 28.02.2007

Riešitelia projektu z ústavu

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka