Výskumný projekt

Názov projektu

Relevancia subjektivity. Otázky fenomenologického prístupu k problémom humanitných vied

Vedúci projektu

Program

Medziakademická dohoda (MAD)

Doba trvania projektu

01.01.2013 - 31.12.2015

Riešitelia projektu z ústavu

Riešitelia mimo ústav

Partneri:
Ústav filozofie a sociológie Poľskej akadémie vied, Poľsko
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka