Výskumný projekt

Názov projektu

Porovnanie utilitaristického a deontologického systému etiky vedy v oblasti výskumu embryonálnych buniek

Program

APVV

Číslo projektu

APVV LPP-0017-06

Doba trvania projektu

01.01.2006 - 31.12.2009

Riešitelia projektu z ústavu

Riešitelia mimo ústav

Peter Sýkora (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava)
Jana Tomašovičová (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava)

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka