Výskumný projekt

Názov projektu

Poľské karteziánstvo - dejiny a súčasné perspektívy

Vedúci projektu

Program

Multilaterálne - iné

Doba trvania projektu

01.01.2013 - 15.03.2016

Riešitelia projektu z ústavu

Riešitelia mimo ústav

Koordinátor projektu:
Wojciech Starzynski, Ústav filozofie a sociológie Poľskej akadémie vied, Poľska
Partneri:
Université Catholique de Louvain, Belgicko
Universidade Federal de Uberlandia, Brazília
Centre d’études cartésiennes, Université Paris IV Sorbonne, Francúzsko
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Česká republika
ELTE Budapest, Maďarsko

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka