Výskumný projekt

Názov projektu

Morálna zodpovednosť a jej kontexty

Vedúci projektu

Program

Medziústavná dohoda

Doba trvania projektu

01.01.2010 - 31.12.2012

Riešitelia projektu z ústavu

Riešitelia mimo ústav

Rudolf Kolářský (Filosofický ústav AV ČR, Praha)
Vlastimil Hála (Filosofický ústav AV ČR, Praha)

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka