Výskumný projekt

Názov projektu

Morálna zodpovednosť a jej kontexty

Vedúci projektu

Program

Medziústavná dohoda

Doba trvania projektu

01.01.2010 - 31.12.2012

Riešitelia projektu z ústavu

Riešitelia mimo ústav

Rudolf Kolářský (Filosofický ústav AV ČR, Praha)
Vlastimil Hála (Filosofický ústav AV ČR, Praha)

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka