Detail príspevku/publikácie

Globalizácia alebo mravenisko? (Niekoľko nezábavných čŕt)

In: Éra globalizácie vo filozofickej reflexii, zborník s medzinárodnou účasťou zostavený KFaDF FiF UK v Bratislave pri príležitosti životného jubilea Ladislava Hohoša. Univerzita Komenského Bratislava,
2009, s. 47-53
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka