Doplňujúce voľby interného člena Vedeckej rady Filozofického ústavu SAV, v. v. i.

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

dňa 22. júna 2023 (štvrtok) sa o 10:00 hod v zasadacej miestnosti ústavu na 4. poschodí číslo dverí 94
uskutočnia doplňujúce voľby do Vedeckej rady Filozofického ústavu SAV, v. v. i., Klemensova 16, 811 09 Bratislava 1.

Predmetom volieb je obsadenie jednej pozície interného člena Vedeckej rady FiÚ SAV, v. v. i.

Kandidát na interného člena vedeckej rady svoju kandidatúru podáva osobne, zároveň aj elektronickou formou na mail sekretariátu ústavu (filosekr@savba.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred dňom konania doplňujúcej voľby, t. j. do 19.6.2023.

Požiadavky na kandidáta a náležitosti kandidatúry sú uvedené vo Volebnom poriadku Vedeckej rady FiÚ SAV, v. v. i.

Štatút Vedeckej rady Filozofického ústavu SAV, v. v. i. ako aj Volebný poriadok Vedeckej rady FiÚ SAV, v. v. i. sú dostupné na domovskej stránke nášho ústavu: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/internal-rules

S pozdravom,
doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.
predseda Správnej rady FiÚ SAV, v.v.i.

Prílohy: 

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava