Výskumný projekt

Názov projektu

Affectivity and its Vicissitudes in Contemporary Humanities and Social Sciences

Program

International Visegrad Found (IVF)

Doba trvania projektu

01.07.2011 - 31.03.2012

Riešitelia projektu z ústavu

Riešitelia mimo ústav

Rafał Smoczyński (koordinátor projektu, Poľská akadémia vied)
Wojciech Starzyński (koordinátor projektu, Poľská akadémia vied)

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka