Profil PhD študenta

Ing. PhDr. Peter Daubner

Doktorand
Externá forma štúdia
E-mail: peter.daubner@savba.sk

Téma dizertačnej práce

Komparácia konceptov “antropocén“ a “kapitalocén“ v kontexte klimatickej a sociálnej spravodlivosti

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka