Profil pracovníka

Mgr. Lucia Galovičová

Doktorand
E-mail: lgalovicova@gmail.com

Publikačná činnosť

Edičná a zostavovateľská činnosť

Adámať J, Galovičová L, Klimová I, Kompiš M, Vacek M. Povaha súčasnej filozofie a jej metódy X [Internet]. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2013. s 203. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/doc/Mlada_filozofia_X_2013.pdf

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka