Profil pracovníka

Mgr. Igor Sedlár, PhD.

Vedecký pracovník
E-mail: igor.sedlar@savba.sk

Zameranie

Sémantika, dynamická epistemická logika, modálna logika

Publikačná činnosť

Príspevky v časopisoch

Sedlár I. The Semantics of Empirical Unverifiability. Organon F [Internet]. 2015;22(3):358-377. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2015/3/358-377.pdf
Sedlár I. J. Dejnožka, The Concept of Relevance and the Logic Diagram Tradition. Organon F [Internet]. 2014;21(1):126-130. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2014/1/126-130.pdf
Sedlár I. Moorean Sentences in Update Semantics. Organon F [Internet]. 2011;18:142-153. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/2/142-153.pdf
Sedlár I. V čom sa nemôžeme mýliť?. Organon F [Internet]. 2011;18:351-362. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2011/3/351-362.pdf
Sedlár I. Implikácia a tri druhy obsahovej súvislosti. Filozofia [Internet]. 2009;64:339-345. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/4/339-345.pdf
Sedlár I, Podroužek J. Logica. The Reasoner. 2009;3:10-11.
Sedlár I. Majú mená prirodzených druhov konotáciu?. Filozofia [Internet]. 2008;63:297-300. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2008/4/297-300.pdf
Sedlár I. Kant a Frege o analytickosti. Filozofia [Internet]. 2007;62:336-347. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2007/4/336-347.pdf

Príspevky v zborníkoch

Sedlár I, Podroužek J. Logics of Moore's Paradox. V: Peliš M, Punčochář V. The Logica Yearbook 2010. College Publications London; 2011. s 211-228.
Sedlár I, Podroužek J. A New Notion of Meaning Connection and the Logic of Simple Processes. V: Peliš M. The Logica Yearbook 2009. College Publications Praha; 2010. s 247-258.
Sedlár I, Podroužek J. Justification Logic as Dynamic Epistemic Logic?. V: Arrazola X, Ponte M. LogKCA-10, proceedings of the second ILCLI international workshop on logic and philosophy of knowledge, communication and action. University of the Basque Country Press Leioa; 2010. s 431-442.
Podroužek J, Sedlár I. Poznanie, overenie a logika jednoduchých procesov. V: Zouhar M. Kontext a význam. Aleph Bratislava; 2010. s 157-171.
Podroužek J, Sedlár I. Poznanie, overenie a logika jednoduchých procesov. V: Zouhar M. Kontext a význam. Bratislava: Aleph; 2010. s 157-171.
Podroužek J, Sedlár I. Náčrt logiky jednoduchých procesov. V: Sousedík P. Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava: Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR; 2009. s 111-123.
Podroužek J, Sedlár I. Náčrt logiky jednoduchých procesov. V: Sousedík P. Ozvěny Fregovy filosofie. Filozofický ústav SAV - Filosofický ústav AV ČR Bratislava - Praha; 2009. s 111-123.
Sedlár I. C. I. Lewis a sémantický prístup k modálnej logike. V: Zouhar M. Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava: Filozofický ústav SAV; 2008. s 173-178.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka