Profil pracovníka

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Vedecký pracovník
Šéfredaktor časopisu FILOZOFIA
E-mail: frantisek.gaher@savba.sk

Zameranie

Logika, logická sémantika, logická analýza prirodzeného jazyka, dejiny logiky, aplikácia logiky v práve, metodológia vedy

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka