Profil pracovníka

prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD.

Samostatný vedecký pracovník
E-mail: filohory@savba.sk

Zameranie

Nemecká filozofia 18. - 20. storočia, filozofia a teória vedy, sociálna a politická filozofia, moderná skepticko-ironická filozofia

Témy dizertačných prác pre šk. rok 2021/2022

Téma: Tisíc plošín: étos mnohotvárnosti a jeho environmentálne riziká
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Morálne aspekty voľného trhu z hľadiska environmentálnej filozofie
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: „Prirodzenosť“ a „prírodnosť“ v tzv. novom materializme
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Jacques Rancière a otázka existencie politickej filozofie
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Téma: Odročená demokracia: neistota ako charakteristika spoločnosti v environmentálnej kríze
Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka