Profil pracovníka

prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD.

Samostatný vedecký pracovník
E-mail: filohory@savba.sk

Zameranie

Nemecká filozofia 18. - 20. storočia, filozofia a teória vedy, sociálna a politická filozofia, moderná skepticko-ironická filozofia

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka