Profil pracovníka

prof. PhDr. Břetislav Horyna, PhD.

Samostatný vedecký pracovník
E-mail: filohory@savba.sk

Zameranie

Nemecká filozofia 18. - 20. storočia, filozofia a teória vedy, sociálna a politická filozofia, moderná skepticko-ironická filozofia

Témy doktorandského štúdia pre akademický rok 2023/2024

Morální aspekty volného trhu z hlediska environmentální filosofie

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Studující zpracuje problematiku morálních charakteristik volného trhu z hlediska moderní kritické teorie společnosti se zvláštním přihlédnutím ke koncepci Axela Honnetha.

„Přirozenost“ a „přírodnost“ v tzv. novém materialismu

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Studující bude analyzovat základy jednoho z mála kontrárních dílčích směrů v myšlení soudobé evropské filosofie, který se pojí se jménem francouzského filosofa Quentina Meillassouxe a jeho pojetím tzv. korelacionismu, zvaného rovněž „spekulativní realismus“. Při prvním letmém pohledu se nezdá, že by filosofie konstatující korelacionistický kruh poznání (rozumění) a vyžadující proto další stabilizaci poznávajícího subjektu vyšla zásadně dál než například k Adornově konstatování „záchrany filosofie“ pro modernu obratem k transcendentálnímu subjektu. Přesto se spekulativní realismus zvolna mění v široké hnutí soudobé kontinentální filosofie a přibývá nejen jeho stoupenců, ale také komentářů k doposud hlavnímu Meillassouxovu spisu Po konečnosti. Rozprava o nezbytnosti kontingence a dalších textů, které jím tematizované otázky rozvíjejí. Úkolem práce bude proto i zmapování této diskuse.

Dějiny mladohegelovství 1835-1845

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Studující zpracuje problémové dějiny mladohegelovství s důrazem na podněty, které v dějinách evropské filosofie přetrvaly do současnosti.

Odročená demokracie: nejistota jako charakteristika společnosti v environmentální krize

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Studující zpracuje problémovou analýzu konceptu politické demokracie v epoše antropocénu s návazností na tradici kritické teorie společnosti a teorie postdemokracie, averzivní demokracie, simulativní demokracie a dalších způsobů zpracování problému demokracie.

Koncept fenomenologické antropologie v díle Hanse Blumenberga

Študijný program 2.1.3. dejiny filozofie * Forma štúdia: denné/externé * Fakulta: Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Anotácia:
Studující zpracuje hlavní díla Hanse Blumenberga se zaměřením na jeho metodologii historické a fenomenologické antropologie. Vyloží, jakým způsobem tato metoda podmínila Blumenbergovo pojetí novověku, mýtu a metafory.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava