Správy o činnosti

Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2010
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2009
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2008
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2007
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2006
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2005
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2004
Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2003

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka