Detail príspevku/publikácie

Úvahy o niektorých námietkach voči Nussbaumovej teórii spôsobilostí v kontexte možnosti zdôvodnenia ľudských práv

Filozofia, 2023, vol. 78, No 8, pp. 634 - 648.
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS
The subject of this article is an analysis of the basic ideas of Nussbaum’s capability theory. In spite of the advantages of this approach, some authors have raised objections to the capability theory. The aim of this article is to analyze and discuss some selected objections. In particular, the study focuses on five objections that relate to the problem of paternalism, the impossibility of reaching a minimum threshold of individual capabilities, the impossibility of justifying civil and political rights, and the non-hierarchical nature of the list of capabilities. The article also develops a critique of the theory of capabilities in terms of a political approach to human rights.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava