Riaditeľ Filozofického ústavu SAV, v.v.i. vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „vedecký pracovník“

na projekte APVVAPVV-22-0323 Filozofické a metodologické výzvy inteligentných technológií (50% úväzok)

Požiadavky:

 • Mgr. vo filozofii a PhD. vo filozofii alebo v úzko súvisiacom odbore,
 • výskumné zameranie súvisiace s témami projektu (filozofické, metodologické, etické či právne problémy umelej inteligencie),
 • schopnosť publikovať významné výskumné výstupy,
 • skúsenosť s prácou na výskumných projektoch a ich administráciou,
 • sskúsenosť s organizáciou vedeckých podujatí,
 • anglický jazyk; znalosť slovenského jazyka je výhodou.

Dokumenty:

 • overený doklad o získaní vysokoškolskéjo vzdelania tretieho stupňa (PhD.),
 • výpis z registra trestov,
 • profesijný životopis,
 • úplný zoznam publikačnej činnosti,
 • zoznam rozpracovaných prác súvisiacich s témou projektu,
 • zoznam citácií,
 • zoznam ukončených financovaných projektov.

Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 30.11.2023 na filosekr@savba.sk a zároveň aj na adresu ústavu:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Termín výberového konania: 11. - 12. 12. 2023 (bude upresnený)
Orientačný termín nástupu: 1.1.202

Na obálku prosíme uviesť ,,Neotvárať – Výberové konanie“.

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava