Peter Rusnák: Údel filozofa v totalite - P. A. Florenskij

Dátum konania: 

štvrtok, 18. február 2016

Čas: 

13:30

Miesto konania: 

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra č. 1, miestnosť č. 370

Organizátori: 

Slovenské filozofické združenie pri SAV

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka