Mladá filozofia 2018

Termín prihlášky: 

nedeľa, 16. september 2018

Miesto konania: 

Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava

Dátum konania: 

štvrtok, 18. október 2018 - piatok, 19. október 2018

Organizátori: 

Filozofický ústav SAV

Predĺženie deadlinu do 16. 9. 2018! Tešíme sa na Vaše abstrakty!

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied si Vás dovoľuje pozvať na

pätnásty ročník medzinárodnej konferencie

pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s názvom

Mladá filozofia 2018

Konferencia sa bude konať na pôde Filozofického ústavu v dňoch 18.-19. 10. 2018.

Účastníci sa môžu prihlásiť do nasledujúcich sekcií:
analytická filozofia, dejiny filozofie, kontinentálna filozofia, sociálna a politická filozofia

Plenárne prednášky
Joseph Cohen (University College Dublin, Írsko) a Raphael Zagury-Orly (Bezalel Academy of Arts, Izrael)
Frederik Heraldsen (University of Agder, Nórsko)

Organizačný výbor
Daniela Glavaničová, Irakli Chedia, Alžbeta Kuchtová, Zuzana Zelinová

Termín podujatia: 18.-19.10. 2018
Miesto konania: Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava

Prihlášku na konferenciu spolu s abstraktom príspevku vhodného na 20-minútovú prezentáciu (100-200 slov) je potrebné zaslať na adresu mladafilozofia@gmail.com najneskôr do 31. augusta 2018 16. septembra 2018. Abstrakty môžu byť napísané v anglickom, slovenskom, českom či francúzskom jazyku. Príspevky vo francúzskom jazyku prijímame výlučne do sekcie kontinentálna filozofia. Analytická sekcia bude prebiehať v anglickom jazyku. Abstrakty budú posudzované v recenznom konaní, o výsledkoch ktorého Vás budeme informovať začiatkom septembra. Na konferencii Mladej filozofie sa platí konferenčný poplatok vo výške 15 eur (v sume konferenčného poplatku je zahrnutý obed v deň prezentovania príspevku, občerstvenie a konferenčné materiály). Poplatok bude vyberaný pri registrácii účastníkov. Každý účastník konferencie dostane potvrdenie o zaplatení poplatku.

Bude možnosť publikovať Vaše konferenčné príspevky (v recenzovanom časopise či konferenčnom zborníku). Ohľadom publikovania Vás budeme podrobnejšie informovať krátko po konferencii.

V kontinentálnej sekcii konferencie Mladá Filozofia uprednostníme abstrakty súvisiace s prácou pozvaných prednášateľov Josepha Cohena a Raphaela Zagury-Orlyho: nemecký idealizmus, Kierkegaard, Nietzsche, fenomenológia (Husserl, Heidegger, Levinas, Sartre, Merleau-Ponty), hermeunetika (Gadamer, Ricoeur), súčasná francúzska filozofia (Derrida, Deleuze, Lyotard, Foucault), kritická teória. Ich najnovší výskum sa týka európskeho nihilizmu a jeho rozličných podôb v modernom myslení a takisto vzťahu tohto nihilizmu k filozofickým a teologickým otázkam ako je “apokalypsa”, “spasenie” a “zjavenie”. Títo dvaja filozofi pracujú na viacerých filozofických platformách ako Les Rencontres philosophiques de Monaco (http://philomonaco.com/) a Colloque des intellectuels juifs de langue française (https://www.franceculture.fr/evenement/colloque-des-intellectuels-juifs-...). Publikovali mnoho kníh a to spolu, či oddelene: Joseph Cohen (Alternances de la métaphysique, 2009, Le sacrifice de Hegel, 2007, Le spectre juif de Hegel, 2005, Husserl dictionary, 2012), Raphael Zagury-Orly (Questionner encore, 2011, preklady Derridu, Batailla a Deleuza do hebrejčiny).

Názov ich prednášky je Únava európskych humanitných vied (v angličtine). Jazyk sekcie je angličtina a francúzština.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na adrese mladafilozofia@gmail.com. Informácie budú priebežne zverejňované na http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/youngphilosophy a na Facebookovej stránke Mladej filozofie: https://www.facebook.com/mladafilozofia/.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava