Mladá filozofia 2018

Termín prihlášky: 

piatok, 31. august 2018

Dátum konania: 

štvrtok, 18. október 2018 - piatok, 19. október 2018

Miesto konania: 

Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava

Organizátori: 

Filozofický ústav SAV

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied si Vás dovoľuje pozvať na

pätnásty ročník medzinárodnej konferencie

pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s názvom

Mladá filozofia 2018

Konferencia sa bude konať na pôde Filozofického ústavu v dňoch 18.-19. 10. 2018.

Účastníci sa môžu prihlásiť do nasledujúcich sekcií:
analytická filozofia, dejiny filozofie, kontinentálna filozofia, sociálna a politická filozofia

Plenárne prednášky
Joseph Cohen (University College Dublin, Škótsko) a Raphael Zagury-Orly (Bezalel Academy of Arts, Izrael)
Frederik Heraldsen (University of Agder, Nórsko)

Organizačný výbor
Daniela Glavaničová, Irakli Chedia, Alžbeta Kuchtová, Zuzana Zelinová

Termín podujatia: 18.-19.10. 2018
Miesto konania: Filozofický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava

Prihlášku na konferenciu spolu s abstraktom príspevku vhodného na 20-minútovú prezentáciu (100-200 slov) je potrebné zaslať na adresu mladafilozofia@gmail.com najneskôr do 31. augusta 2018. Abstrakty môžu byť napísané v anglickom, slovenskom, českom či francúzskom jazyku. Príspevky vo francúzskom jazyku prijímame výlučne do sekcie kontinentálna filozofia. Analytická sekcia bude prebiehať v anglickom jazyku. Abstrakty budú posudzované v recenznom konaní, o výsledkoch ktorého Vás budeme informovať začiatkom septembra. Na konferencii Mladej filozofie sa platí konferenčný poplatok vo výške 15 eur (v sume konferenčného poplatku je zahrnutý obed v deň prezentovania príspevku, občerstvenie a konferenčné materiály). Poplatok bude vyberaný pri registrácii účastníkov. Každý účastník konferencie dostane potvrdenie o zaplatení poplatku.

Bude možnosť publikovať Vaše konferenčné príspevky (v recenzovanom časopise či konferenčnom zborníku). Ohľadom publikovania Vás budeme podrobnejšie informovať krátko po konferencii.

V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na adrese mladafilozofia@gmail.com. Informácie budú priebežne zverejňované na http://www.klemens.sav.sk/fiusav/?q=sk/youngphilosophy a na Facebookovej stránke Mladej filozofie: https://www.facebook.com/mladafilozofia/.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: (+4212) 5296 4886
Fax: (+4212) 5292 1215
E-Mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.:(+4212) 5292 1215
Fax: (+4212) 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Domovská stránka