Ľudské práva a demokracia v Európe

Miesto konania: 

Bratislava-Banská Bystrica

Dátum konania: 

utorok, 28. november 2017 - streda, 29. november 2017

Čas: 

18:00

Organizátori: 

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave
Inštitút pre zahraničné vzťahy, Stuttgart
Goetheho inštitút, Slovensko
Filozofický ústav SAV
Fakulta politických a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

Vážené dámy a páni,

dňa 28. 11. 2017 o 18.00 sa v Bratislave na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, Auditórium Maxima, 2. posch. v historickej budove na Šafárikovom nám. 6, uskutoční prednáška nemeckých filozofov prof. Georga Lohmanna a prof. Arnda Pollmanna, ktorej témou budú ľudské práva a demokracia v Európe. Prof. Lohmann a prof. Pollmann sú zároveň editormi publikácie „Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka“, ktorej slovenské vydanie sa pripravuje práve v týchto dňoch. Dňa 29. 11. 2017 sa prednáška uskutoční o 18.00 v Banskej Bystrici, v Cikkerovej sieni radnice, Námestie SNP 1.

Podujatie je súčasťou prednáškového programu spolkovej vlády, v rámci ktorého sa renomovaní nemeckí experti vyjadrujú k aktuálnym otázkam politiky, hospodárstva, vedy a kultúry. Program je realizovaný Inštitútom pre zahraničné vzťahy, Stuttgart. Partnermi podujatí na Slovensku sú Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, Goetheho inštitút Slovensko, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta.

Touto cestou si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na toto podujatie.

Prednáška je určená tak pozvaným hosťom ako aj širokej verejnosti, budeme preto radi, ak priloženú pozvánku zašlete aj svojim kolegom, priateľom, známym.

Po prednáške bude nasledovať krst knihy „Ľudské práva. Interdisciplinárna príručka“ a čaša vína.

Podujatie bude v nemeckom a slovenskom jazyku so simultánnym tlmočením.

Svoju účasť prosím potvrďte mailom na adresu dagmar.maslaniova@diplo.de alebo na telefónnom čísle 00421-2-5920 4451.

S pozdravom

Dagmar Mašlániová

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko
Hviezdoslavovo nám. 10
Tel.: 00421-2-5920 4451
E-Mail: dagmar.maslaniova@diplo.de

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava