Koniec humanitných vied za dverami?

Dátum konania: 

streda, 11. február 2015

Čas: 

16:30

Miesto konania: 

Moyzesova sieň, Vajanského nábr. 12 (budova FiF UK), Bratislava

Organizátori: 

Filozofická fakulta UK v Bratislave

Diskusia o význame a úlohe spoločenských a humanitných vied v 21. storočí.

  • doc. PhDr. František Gahér, CSc. (Katedra logiky a metodológie vied, FiF UK)
  • Mgr. Peter Gažík, MSc. (Neulogy, a.s., absolvent FiF UK)
  • Mgr. Renáta Králiková, M.A. (SGI – Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť; doktorandka na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti)
  • doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (Katedra filozofie a dejín filozofie, FiF UK)
  • moderátor: Mgr. Patrik Kováč (občianske združenie Ad hoc)

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka