Výskumný projekt

Názov projektu

Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources

Program

Multilaterálne - iné

Doba trvania projektu

01.01.2008 - 31.12.2016

Riešitelia projektu z ústavu

Riešitelia mimo ústav

Jon Stewart (Soren Kierkegaard Research Institute, University of Copenhagen, Dánsko)

Opis projektu

Cieľom projektu je vytvorenie mnohozväzkového diela zameraného na výskum myšlienkového odkazu S. Kierkegaarda. Jednotlivé zväzky pozostávajú zo štúdií napísaných renomovanými medzinárodnými odborníkmi na Kierkegaardovo dielo. Štúdie prvej časti projektu (Sources) skúmajú vplyv skorších mysliteľov na Kierkegaarda, druhá časť (Reception) sa venuje vplyvu Kierkegaarda na myslenie 19. – 21. storočia, tretia časť (Resources) obsahuje systematické prehľady (terminologické, bibliografické, atď.).

Všetky štúdie projektu predstavujú nový a originálny výskum. Projekt je interdisciplinárny. Zatiaľ vyšlo 44 zväzkov. Hlavným editorom je Jon Stewart, realizátorom projektu je Výskumný ústav Sørena Kierkegaarda pri Kodanskej univerzite, vychádza v britskom vydavateľstve Ashgate.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka