Jonathan Menezes: Historical Experience and Religious Experience in the Postmodern Condition

Dátum konania: 

streda, 15. november 2017

Čas: 

10:40

Miesto konania: 

Banská Bystrica, Tajovského 40, miestnosť č. 335 (1. posch.)

Organizátori: 

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Katedra filozofie FF UMB
Katedra histórie FF UMB

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka