Jan Zouhar: Jan Patočka a Kosíkova „Dialektika konkrétního“

Dátum konania: 

streda, 9. december 2015

Čas: 

10:50

Miesto konania: 

Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, miestnosť č. N-424

Organizátori: 

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka