Etické teórie - neetická prax

Termín prihlášky: 

nedeľa, 31. júl 2022

Miesto konania: 

Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná

Dátum konania: 

streda, 19. október 2022 - piatok, 21. október 2022

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu Etické teórie - neetická prax, spojenú s výročnou konferenciou SFZ pri SAV, ktorá sa uskutoční 19. - 21. októbra 2022 v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej.

Prihlásenie je možné prostredníctvom elektronického formulára do 31.7.2022.

Výkonný výbor SFZ pri SAV

Organizátori: 

Slovenské filozofické združenie pri SAV
Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave
Katedra filozofie FF UKF v Nitre
Inštitút filozofie FF PU v Prešove
Katedra filozofie FF UMB v Banskej Bystrici
Katedra filozofie FF UPJŠ v Košiciach

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava