Daniel Heider: Suárez o nižších vnějších smyslech

Dátum konania: 

piatok, 6. máj 2016

Čas: 

11:00

Miesto konania: 

Filozofická fakulta UK, Bratislava, Gondova 2, miestnosť G 236

Organizátori: 

Katedra filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave
Slovenské filozofické združenie pri SAV

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka