XXI. Česko-slovenské sympózium o analytickej filozofii

Termín prihlášky: 

sobota, 15. apríl 2017

Miesto konania: 

Kongresové centrum Academia, Stará Lesná

Dátum konania: 

streda, 30. august 2017 - sobota, 2. september 2017

Organizátori: 

Oddelenie analytickej filozofie, Filozofický ústav SAV
Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.

Vážené kolegyne,
Vážení kolegovia,

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že XXI. ročník Česko-slovenského sympózia k analytickej filozofii bude organizovať Oddelenie analytickej filozofie Filozofického ústavu SAV v dňoch 30. 8. – 2. 9. 2017 v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej (Vysoké Tatry).

V tejto súvislosti vyhlasujeme výzvu na zasielanie abstraktov k prednáškam.

Svoje abstrakty v rozsahu 300-500 slov zasielajte na mailovú adresu cssba2017@gmail.com do 15. 4. 2017. Časový limit príspevku je 25 minút + 10 minút bude vyhradených na diskusiu. Súčasťou abstraktu má byť formulácia hlavnej tézy a náčrt argumentácie v prospech tézy. Programový výbor posúdi zaslané abstrakty a vyhradzuje si právo rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí príspevku. Toto rozhodnutie sa bude zasielať do 31. 5. 2017.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že bude stanovený konferenčný poplatok, ktorý bude zahŕňať všetky náklady na ubytovanie a stravovanie (t. j. účastníci sympózia nebudú uhrádzať v hoteli žiadne ďalšie náklady). Jeho výška aj spôsob úhrady budú oznámené spolu s doručením oznámenia o prijatí príspevku. Výška poplatku bude do veľkej miery závisieť od cenníka Kongresového centra Academia platného na rok 2017 (aktuálny cenník je zverejnený na stránke http://www.kcacademia.sk/index.php/cenniky/index/cennikySAV#access)

Programový výbor sympózia
Lukáš Bielik, Silvia Gáliková, Vladimír Havlík, Jaroslav Peregrin, Marián Zouhar

Organizačný výbor sympózia
Lukáš Bielik, Dušan Gálik, Marián Zouhar

Kontakt

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Domovská stránka
IČO: 00166995
DIČ: 2020794149

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Filozofia
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka

Korešpondenčná adresa:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Redakcia časopisu Organon F
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava