Výskumný projekt

Názov projektu

Čo znamená „omyl“ v rôznych disciplínach

Program

SASPRO

Číslo projektu

1225/02/03

Doba trvania projektu

05.02.2016 - 31.07.2017

Riešitelia projektu z ústavu

Opis projektu

Cieľom projektu je poskytnúť analýzu významu pojmu „omylu“ na pomedzí psychológie, kognitívnej vedy, logiky a matematiky, práva a teórie argumentácie, rétoriky a teórie komunikácie. Projekt kombinuje konceptuálnu analýzu a priestorový model reprezentácie, ako aj vysvetľuje sémantickú informáciu. Vysvetlenie pritom začína od pravdivostných podmienok, a následne túto informáciu za pomoci teórie konceptuálnych priestorov prenáša do geometrického rámca. Výsledkom projektu bude ucelená a interdisciplinárna koncepcia pojmu „omyl“, ktorý je síce používaný v rôznych oblastiach rôzne, no s historicky príbuznými významami (sekundárny význam sa vyskytuje vo vzdelávacích kontextoch). Aplikáciou filozofickej metódy analýzy a reprezentácie do semantickej informácie projekt nadväzuje na autorovu predošlú prácu, ako aj rozširuje jeho výskum do iných oblastí vedeckého bádania. Vďaka tomu môže projekt prispieť k analýze aj dalších kľúčových pojmov.

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka