Bratislavské filozofické dni IX: Starosť o dušu

Termín prihlášky: 

piatok, 31. máj 2013

Dátum konania: 

streda, 13. november 2013 - štvrtok, 14. november 2013

Miesto konania: 

Kongresové centrum SAV, Smolenice

Organizátori: 

Filozofický ústav SAV, Bratislava
Slovenské filozofické združenie pri SAV
Katedra filozofie FF UCM, Trnava

Filozofický ústav SAV Bratislava
v spolupráci so
Slovenským filozofickým združením pri SAV
a
Katedrou filozofie FF UCM v Trnave

organizuje

IX. ročník Bratislavských filozofických dní

Starosť o dušu

13. až 14. november 2013, Smolenice

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied organizuje od roku 2005 medzinárodné vedecké konferencie Bratislavské filozofické dni. Podujatie sa sústreďuje predovšetkým na otázky subjektivity, intersubjektivity, intencionality, afektivity, ako aj slobody a konania v rámci spoločnosti. Z tohto kontextu vyplýva aj hlavná téma deviateho ročníka Bratislavských filozofických dní, ktorou je starosť o dušu.

Filozofovanie nie je iba nadobúdaním poznatkov a je to viac ako výkon myslenia: je to modus existencie. V nadväznosti na fenomenologické myslenie – spomeňme patočkovskú starosť o dušu – môžeme povedať, že antická predstava o filozofii ako spôsobe života, spôsobe, akým myslíme, konáme, ale aj čítame či píšeme, si stále zachováva svoj význam a hodnotu. Filozofovanie sa musí neustále vpisovať do nášho individuálneho života a nemôže ostať intelektuálnou hrou. Pri skúmaní toho, ako filozofiu premeniť na podobu života – práve to pre nás vystihuje „starostlivosť o dušu“ – sa necháme viesť dejinnými koncepciami od stoických „duchovných cvičení“ (P. Hadot) cez prelínanie filozofie a náboženského zápalu (S. Kierkegaard), fenomenológiu telesnosti (M. Henry) až po aktuálnu reflexiu arteterapie.

Podujatie Bratislavské filozofické dni je určené odbornej filozofickej obci, mladej generácii doktorandov a študentov i širšej kultúrnej verejnosti. Počas doterajších ročníkov obohatili slovenské diskusné fórum aj viaceré významné osobnosti z partnerských nemeckých, francúzskych a českých inštitúcií.

Informácie k organizácii podujatia:
Uzávierka prihlášok na konferenciu: 31. máj 2013
Hlavní prednášajúci majú k dispozícii 60 min.
Prednášajúci majú k dispozícii 30 min.
Jazykmi worshopu sú francúzština, nemčina, angličtina, slovenčina a čeština
Podujatie je súčasťou Výročnej konferencie SFZ „Filozofia a umenie žiť“, ktorá sa uskutoční v priestoroch Kongresovom centre SAV v Smoleniciach.

Kontakt:
Mgr. Róbert Karul, PhD. a Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Filozofický ústav, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 1
e-mail: robert.karul@savba.sk, jaroslavavydrova@gmail.com,
tel.: +421 907 786735, +421 907 743408; fax: +421 2 5292 1215
Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
Katedra filozofie FF UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
e-mail: jana.tomasovicova72@gmail.com, tel.: +421 908 189862

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka