Arnd Pollmann: Human Dignity and Human Rights

Dátum konania: 

utorok, 28. november 2017

Čas: 

10:00

Miesto konania: 

Bratislava, Klemensova 19, zasadačka v podkroví (5. posch.)

Organizátori: 

Oddelenie sociálnej filozofie FiÚ SAV

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka