6. slovenský filozofický kongres: Myslieť inak - iné v myslení

Dátum konania: 

streda, 21. október 2020 - piatok, 23. október 2020

Miesto konania: 

Bratislava, Hotel Apollo

Organizátori: 

Slovenské filozofické združenie pri SAV

Kontakt

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Domovská stránka

Filozofia - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Domovská stránka

Organon F - redakcia

Filozofický ústav SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: info@organonf.com
Domovská stránka