Naši autori

Cmorej, Pavel

Príspevky v časopise Organon F

2012

Cmorej, P. K existencii intencionálnych objektov prof. Sousedíka. Organon F, 2012, roč. 19, č. 1, s. 96-109. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Na okraj Sousedíkových poznámok k významu jednej vety. Organon F, 2012, roč. 19, č. 2, s. 248-259. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Cmorej, P. K pojmom existencie a ich rádu. Organon F, 2011, roč. 18, č. 1, s. 84-95. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. K Sousedíkovým tézam o intencionálnych entitách. Organon F, 2011, roč. 18, č. 2, s. 245-253. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Mentálnosť a intersubjektívna dostupnosť intencionálnych entít. Organon F, 2011, roč. 18, č. 4, s. 531-539. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. O jednej vete a o tom, o čom hovorí. Organon F, 2011, roč. 18, č. 4, s. 540-543. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Cmorej, P. Na margo zlej správy pre ontologických nudistov. Organon F, 2010, roč. 17, č. 2, s. 218-226. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Duží, M. - Cmorej, P. - Zouhar, M. Jubileum prof. Pavla Maternu. Organon F, 2010, roč. 17, č. 3, s. 434-436. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Cmorej, P. Indivíduá a ich individuátory. Organon F, 2009, roč. 16, č. 2, s. 250-262. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Individuátor – indivíduum alebo vlastnosť?. Organon F, 2009, roč. 16, č. 3, s. 406-409. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Cmorej, P. Majú Tichého indivíduá časti?. Organon F, 2008, roč. 15, č. 2, s. 235-237. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. K pojmom identifikácie. Organon F, 2008, roč. 15, č. 4, s. 439-457. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Cmorej, P. O tom istom a o inom. Organon F, 2007, roč. 14, č. 1, s. 88-91. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Viceník, J. Ku koreňom analytickej filozofie na Slovensku. Organon F, 2007, roč. 14, č. 2, s. 271-280. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. K Šebelovej kritike jednej kritiky antiesencializmu. Organon F, 2007, roč. 14, č. 3, s. 372-378. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. A Note on Tichý's Paper 'On Describing'. Organon F, 2007, roč. 14, č. 4, s. 468-469. (State)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Cmorej, P. Predhovor. Organon F, 2006, roč. 13, č. 1, s. 3-4.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Zouhar, M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (V). Organon F, 2006, roč. 13, č. 1, s. 55-66. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Platonizmus, výrazy a semivýrazy. Organon F, 2006, roč. 13, č. 2, s. 218-231. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Prirodzený, bežný či obyčajný jazyk?. Organon F, 2006, roč. 13, č. 3, s. 361-366. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Zouhar, M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (VI). Organon F, 2006, roč. 13, č. 3, s. 367-378. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Vlastné mená a aposteriórnosť výrokov o identite. Organon F, 2006, roč. 13, č. 4, s. 481-494. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Cmorej, P. - Kamhal, D. - Zouhar, M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (I). Organon F, 2005, roč. 12, č. 1, s. 80-94. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Kamhal, D. - Zouhar, M. Vlasné mená, ich sémantika a filozofické problémy (II). Organon F, 2005, roč. 12, č. 2, s. 193-203. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Kamhal, D. - Zouhar, M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (III). Organon F, 2005, roč. 12, č. 3, s. 335-350. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. K povahe intencionálnej referencie. Organon F, 2005, roč. 12, č. 4, s. 397-406. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Kamhal, D. - Zouhar, M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (IV). Organon F, 2005, roč. 12, č. 4, s. 429-437. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Sousedík, S. - Cmorej, P. O aristotelovskom chápaní predikácie (IV). Organon F, 2003, roč. 10, č. 1, s. 55-80. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. O utváraní ideálnych vzorov jazykových výrazov. Organon F, 2003, roč. 10, č. 3, s. 316-327. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Cmorej, P. O jednom príklade vyvíjajúceho sa pojmu. Organon F, 2002, roč. 9, č. 1, s. 83-92. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sousedík, S. - Cmorej, P. O aristotelovskom chápaní predikácie (III). Organon F, 2002, roč. 9, č. 3, s. 308-327. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Sousedík, S. - Cmorej, P. O aristotelovskom chápaní predikácie (II). Organon F, 2001, roč. 8, č. 1, s. 40-55. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Úvod do problematiky metodológie vied (IV). Organon F, 2001, roč. 8, č. 1, s. 79-90. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Úvod do problematiky metodológie vied (VII). Organon F, 2001, roč. 8, č. 3, s. 323-340. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Materna, P. - Cmorej, P. K transparentnej teórii pojmov (I). Organon F, 2000, roč. 7, č. 2, s. 176-191. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Viceník, J. - Cmorej, P. Životné jubileum profesora Pavla Maternu. Organon F, 2000, roč. 7, č. 2, s. 239-241. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Materna, P. - Cmorej, P. K transparentnej teórii pojmov (II). Organon F, 2000, roč. 7, č. 3, s. 302-319. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Úvod do problematiky metodológie vied (III). Organon F, 2000, roč. 7, č. 3, s. 326-337. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sousedík, S. - Cmorej, P. O aristotelovskom chápaní predikácie (I). Organon F, 2000, roč. 7, č. 4, s. 437-454. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1999

Cmorej, P. - Černík, V. Druhý dialóg o bytí. Organon F, 1999, roč. 6, č. 1, s. 50-69. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Strawson, P.F. - Cmorej, P. Dialogue about Reference. Organon F, 1999, roč. 6, č. 4, s. 395-406. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998

Cmorej, P. Vývin pojmov - posledné pokračovanie k jednej koncepcii. Organon F, 1998, roč. 5, č. 1, s. 66-83. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Tichý, P. Komplexy (I). Organon F, 1998, roč. 5, č. 2, s. 139-161. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Tichý, P. Komplexy (II). Organon F, 1998, roč. 5, č. 3, s. 266-289. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. O jednom pokuse rozšíriť predmet logiky. Organon F, 1998, roč. 5, č. 4, s. 394-405. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1997

Cmorej, P. K procesovému chápaniu pojmov. Organon F, 1997, roč. 4, č. 1, s. 67-77. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Pavel Tichý: O čem mluvíme?. Organon F, 1997, roč. 4, č. 2, s. 208-213. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1996

Cmorej, P. Čo je a čo nie je súčasná analytická filozofia. Organon F, 1996, roč. 3, č. 1, s. 1-8. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. K vývinu pojmov a genetickej väzbe medzi nimi. Organon F, 1996, roč. 3, č. 1, s. 78-86. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. O jednom pokuse priškrtiť logiku. Organon F, 1996, roč. 3, č. 2, s. 181-190. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Empirické esenciálne vlastnosti. Organon F, 1996, roč. 3, č. 3, s. 239-261. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1995

Cmorej, P. Alfréd Tarski (1901-1983). Organon F, 1995, roč. 2, č. 1, s. 55. (Preklady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Z logickej syntaxe a sémantiky (V). Organon F, 1995, roč. 2, č. 1, s. 82-96. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Presnosť jazyka a obsah výrokov. Organon F, 1995, roč. 2, č. 2, s. 189-197. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Z logickej syntaxe a sémantiky (VI). Organon F, 1995, roč. 2, č. 2, s. 198-218. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Peregrin, J. Je vyplývanie fakt a má empirický charakter? (I). Organon F, 1995, roč. 2, č. 3, s. 277-292. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Presnosť výrazov a primeranosť odpovedí na otázku. Organon F, 1995, roč. 2, č. 3, s. 293-301. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Z logickej syntaxe a sémantiky (VII). Organon F, 1995, roč. 2, č. 3, s. 306-318. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Peregrin, J. Je vyplývanie fakt a má empirický charakter? (II). Organon F, 1995, roč. 2, č. 4, s. 381-394. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Znalosť predmetu a jeho pojem. Organon F, 1995, roč. 2, č. 4, s. 406-416. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Z logickej syntaxe a sémantiky (VIII). Organon F, 1995, roč. 2, č. 4, s. 417-429. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1994

Cmorej, P. Príhovor k čitateľom. Organon F, 1994, roč. 1, č. 1, s. 1-3.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Z logickej syntaxe a sémantiky (I). Organon F, 1994, roč. 1, č. 1, s. 76-82. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Z logickej syntaxe a sémantiky (II). Organon F, 1994, roč. 1, č. 2, s. 149-159. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Martinka, J. Prvý dialóg o bytí. Organon F, 1994, roč. 1, č. 3, s. 225-237. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Kajúcne priznanie. Organon F, 1994, roč. 1, č. 3, s. 250. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Z logickej syntaxe a sémantiky (III). Organon F, 1994, roč. 1, č. 3, s. 251-259. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Rybár, J. Piagetovo chápanie logicko-matematických entít. Organon F, 1994, roč. 1, č. 4, s. 334-353. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. Z logickej syntaxe a sémantiky (IV). Organon F, 1994, roč. 1, č. 4, s. 363-372. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

2010

2006

Cmorej, P. Holé indivíduá a predikácia. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 137-161. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

2000

1998

Cmorej, P. Denotácia a referencia. In: K filozofii jazyka, vedy a iným problémom. Bratislava : Infopress, pp. 7-19. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF