Prílohy

Bielik, L., Zouhar, M. (ed.)

Organon F 24 (2017), Supplementary Issue 1

Bratislava : Filozofický ústav SAV, Bratislava - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha, 2017, 152 s. ISSN 1335-0668
PDF
Hvorecký, J. (ed.)

Organon F 22 (2015), Supplementary Issue 1

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2015, 184 s. ISSN 1335-0668
PDF
Gálik, D. (ed.)

Organon F 21 (2014), Supplementary Issue 1

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2014, 198 s. ISSN 1335-0668
PDF
Gahér, F. (ed.)

Organon F 20 (2013), Supplementary Issue 2

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013, 234 s. ISSN 1335-0668
PDF
Peregrin, J. (ed.)

Organon F 20 (2013), Supplementary Issue 1

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2013, 222 s. ISSN 1335-0668
PDF
Hvorecký, J., Koťátko, P. (ed.)

Organon F 19 (2012), Supplementary Issue 2

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2012, 225 s. ISSN 1335-0668
PDF
Zouhar, M. (ed.)

Organon F 19 (2012), Supplementary Issue 1

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2012, 307 s. ISSN 1335-0668
PDF
Havlík, V. (ed.)

Individuals and Properties

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2011, 165 s. ISSN 1335-0668
PDF
Zouhar, M. (ed.)

Kontext a význam

Bratislava : Aleph, 2010, 192 s. ISBN 978-80-89491-00-1
Zouhar, M. (ed.)

Realizmus, internalizmus, individualizmus

Bratislava : Infopress, 2010, 216 s. ISBN 978-80-85402-99-5
Sousedík, P. (ed.)

Ozvěny Fregovy filosofie

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2009, 250 s. ISBN 978-80-969770-4-8
Zouhar, M. (ed.)

Jednotliviny, všeobecniny a významy

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2008, 240 s. ISBN 978-80-969770-1-7
Zouhar, M., Marvan, T. (ed.)

Svet jazyka a svet za jazykom

Bratislava : Filozofický ústav SAV, 2007, 232 s. ISBN 978-80-967225-9-4
Zouhar, M. (ed.)

Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy

Bratislava - Praha : Filozofický ústav SAV - Filosofický ústav AVČR, 2006, 262 s. ISBN 80-967225-6-5
Zouhar, M. (ed.)

Používanie, interpretácia a význam jazykových výrazov

Bratislava : Veda, 2004, 269 s. ISBN 80-967225-1-4
Gáliková, S. (ed.)

Filozofia Ludwiga Wittgensteina

Bratislava : Veda, 2002, 155 s. ISBN 1335-0668
Cmorej, P. (ed.)

Denotácia, referencia a význam

Bratislava : Infopress, 2000, 170 s. ISSN 1335-0668
Cmorej, P. (ed.)

K filozofii jazyka, vedy a iným problémom

Bratislava : Infopress, 1998, 163 s. ISSN 1335-0668