Article/Publication Details

Filozof proti nepriazni doby

In: Na pomedzí filozofie a politiky, výber z filozofických, sociologických a historických štúdií a článkov. Filozofický ústav SAV - Slov. vydav. centrum & Kultúra Bratislava - Báčsky Petrovec,
2007, pp. 7-10.
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page