PhD Student Profile

Mgr. Andrej Gogora

PhD Student
Full-time study program
E-mail: gogora@gmail.com

PhD Theme

G. Delleuze - societies of control

Supervisor

prof. Miroslav Marcelli, CSc. (Filozofická fakulta UK, Bratislava)

List of Publications

Journal Articles

Latour and Sartre in Café de Flore
Gogora A. Latour a Sartre v Café de Flore. Filozofia. 2012;67:485-490.
A City and a House, an Engineer and a Noise
Gogora A. Mesto a dom, inžinier a ruchy. Filozofia [Internet]. 2011;66:447-451. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2011/5/447-451.pdf
Le Corbusier, J. Jacobs and Their Rationality
Gogora A. Le Corbusier, J. Jacobsová a ich racionalita. Filozofia [Internet]. 2010;65:361-365. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2010/4/361-365.pdf
Gilles Deleuze, Félix Guattari and the Problem of Place
Gogora A. Gilles Deleuze, Félix Guattari a problém mesta. Filozofia [Internet]. 2009;64:362-368. http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/filozofia/2009/4/362-368.pdf

Conference Papers

Gogora A. Záhradné mesto a utópia. In: Karul R, Porubjak M. Realita a fikcia, zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v rámci 9. výročného stretnutia SFZ pri SAV. SFZ pri SAV a KF FF UMC Bratislava; 2009. pp. 59-64.

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page