Article/Publication Details

Metamorfózy konceptov voľby a slobody v tradícii kontinentálnej a analytickej filozofie. Správa z medzinárodného vedeckého workshopu

(Concepts of Choice and Freedom in Continental and Analytical Philosophy: A Report from an International Workshop)
Filozofia, 2011, vol. 66, No 4, pp. 401-402.
File to download: PDF
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Contact

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filosekr@savba.sk
Home page

Journal Filozofia

Institute of philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: filofilo@savba.sk
Home page

Journal Organon F

Institute of Philosophy
Slovak Academy of Sciences
Klemensova 19
813 64 Bratislava, Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page