Article/Publication Details

A History of Nihilism in the Nineteenth Century: Confrontations with Nothingness

Cambridge : Cambridge University Press, 2023, 342 s.
ISBN 978-1-00-926670-3
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Nihilizmus – presvedčenie, že život nemá zmysel – sa často spája s hnutiami 20. storočia, napríklad existencializmom, postmodernizmom alebo dadaizmom, a prevažuje názor, že vznikol ako reakcia na traumatické udalosti dvoch svetových vojen a holokaust. V tejto bohatej novej knihe Jon Stewart ukazuje, že počiatky nihilizmu vskutku siahajú oveľa ďalej, do prvej polovice 19. storočia. Tvrdí, že skutočné počiatky moderného nihilizmu spôsobil rapídny pokrok vo vede v časoch osvietenstva, výsledkom ktorého sa začal formovať sekulárnejší pohľad na svet. To radikálne oslabilo dôležitosť ľudských bytostí v širokom časopriestore, takže jednotlivci zoči-voči vesmíru stratili význam. Autorovo širokospektrálne preskúmanie vývoja nihilizmu – nie len vo filozofii, ale aj v náboženstve, poézii a literatúre – ukazuje urgentnosť tejto témy pre mysliteľov každého druhu, aj jej silný vplyv na intelektuálne rozpravy do dnešného dňa. Publikácia vznikla v rámci projektu APVV-20-0137 Filozofická antropológia v kontexte súčasných kríz symbolických štruktúr.

Contact

Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Home page

Address for correspondence:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava
Slovak Republic

Journal Filozofia

Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Filozofia Editorial Office
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Home page

Address for correspondence:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Filozofia Editorial Office
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava
Slovak Republic

Journal Organon F

Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Organon F Editorial Office
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page

Address for correspondence:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Organon F Editorial Office
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava
Slovak Republic