Naši autori

Zouhar, Marián

Príspevky v časopise Organon F

2010

Duží, M. - Cmorej, P. - Zouhar, M. Jubileum prof. Pavla Maternu. Organon F, 2010, roč. 17, č. 3, s. 434-436. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Zouhar, M. Kvantifikácia v prirodzenom jazyku (XI). Organon F, 2008, roč. 15, č. 3, s. 383-398. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Kvantifikácia v prirodzenom jazyku (XII). Organon F, 2008, roč. 15, č. 4, s. 508-540. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Zouhar, M. Predslov. Organon F, 2007, roč. 14, č. 1, s. 3-5.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Kvantifikácia v prirodzenom jazyku (V). Organon F, 2007, roč. 14, č. 1, s. 98-117. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Kvantifikácia v prirodzenom jazyku (VI). Organon F, 2007, roč. 14, č. 2, s. 242-263. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Kvantifikácia v prirodzenom jazyku (VII). Organon F, 2007, roč. 14, č. 3, s. 379-398. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Kvantifikácia v prirodzenom jazyku (VIII). Organon F, 2007, roč. 14, č. 4, s. 525-541. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Cmorej, P. - Zouhar, M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (V). Organon F, 2006, roč. 13, č. 1, s. 55-66. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Kvantifikácia v prirodzenom jazyku (I). Organon F, 2006, roč. 13, č. 1, s. 101-122. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Kvantifikácia v prirodzenom jazyku (II). Organon F, 2006, roč. 13, č. 2, s. 232-251. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Sir Peter Frederick Strawson. Organon F, 2006, roč. 13, č. 2, s. 271-273. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Zouhar, M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (VI). Organon F, 2006, roč. 13, č. 3, s. 367-378. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Kvantifikácia v prirodzenom jazyku (III). Organon F, 2006, roč. 13, č. 3, s. 379-394. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Kvantifikácia v prirodzenom jazyku (IV). Organon F, 2006, roč. 13, č. 4, s. 539-553. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Cmorej, P. - Kamhal, D. - Zouhar, M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (I). Organon F, 2005, roč. 12, č. 1, s. 80-94. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Kamhal, D. - Zouhar, M. Vlasné mená, ich sémantika a filozofické problémy (II). Organon F, 2005, roč. 12, č. 2, s. 193-203. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Kamhal, D. - Zouhar, M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (III). Organon F, 2005, roč. 12, č. 3, s. 335-350. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Eros Corazza, Reflecting the Mind. Organon F, 2005, roč. 12, č. 3, s. 354-359. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Cmorej, P. - Kamhal, D. - Zouhar, M. Vlastné mená, ich sémantika a filozofické problémy (IV). Organon F, 2005, roč. 12, č. 4, s. 429-437. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Zouhar, M. Vlastné mená a ich použitie. Organon F, 2004, roč. 11, č. 1, s. 56-62. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Saul A. Kripke, Pomenovanie a nevyhnutnosť. Organon F, 2004, roč. 11, č. 1, s. 82-86. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Vznikla analytická filozofia?. Organon F, 2004, roč. 11, č. 2, s. 202-207. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Dezider Kamhal, Význam a jazyková prax. Organon F, 2004, roč. 11, č. 2, s. 217-223. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. A. Newen - U. Nortman - R. Stuhlmann-Laeisz, Building on Frege. Organon F, 2004, roč. 11, č. 3, s. 337-341. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. TIL a anafora. Organon F, 2004, roč. 11, č. 4, s. 437-446. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Zouhar, M. Referencia vlastných mien (III): Aplikácie historickej teórie. Organon F, 2003, roč. 10, č. 1, s. 18-38. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. P. F. Strawson, Analýza a metafyzika. Organon F, 2003, roč. 10, č. 1, s. 107-111. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Alex Orenstein, W. V. Quine. Organon F, 2003, roč. 10, č. 3, s. 351-355. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Zouhar, M. Referencia vlastných mien (I): Kritika historickej teórie. Organon F, 2002, roč. 9, č. 3, s. 272-293. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Rom Harré - Grant R. Gillet, Diskurz a myseľ. Organon F, 2002, roč. 9, č. 3, s. 353-357. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Referencia vlastných mien (II): Revízia historickej teórie. Organon F, 2002, roč. 9, č. 4, s. 385-405. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Zouhar, M. Prokop Sousedík: Logika pro studenty humanitních oborů. Organon F, 2001, roč. 8, č. 1, s. 112-115. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Rigidné designátory a referencia. Organon F, 2001, roč. 8, č. 2, s. 150-173. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Poznámky o jazku a ideálnych znakoch. Organon F, 2001, roč. 8, č. 3, s. 314-322. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Between Words and Worlds. A Festschrift for Pavel Materna. Organon F, 2001, roč. 8, č. 3, s. 347-350. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. O nekonečne dlhých výrazoch. Organon F, 2001, roč. 8, č. 4, s. 443. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Zouhar, M. Petr Kolář: Argumenty filosofické logiky. Organon F, 2000, roč. 7, č. 2, s. 218-221. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Materna, P.: Concepts and Objects. Organon F, 2000, roč. 7, č. 4, s. 470-477. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1999

Jespersen, B. - Zouhar, M. Proper Proper Names. Organon F, 1999, roč. 6, č. 2, s. 140-153. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Referencia a Russelova teória vlastných mien. Organon F, 1999, roč. 6, č. 3, s. 240-252. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Jespersen, B. - Zouhar, M. Proper Proper Names (2). Organon F, 1999, roč. 6, č. 3, s. 272-291. (Dialógy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Identifikácia jednotlivín, referencia a vlastné mená. Organon F, 1999, roč. 6, č. 4, s. 338-357. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998

Zouhar, M. E. Tugendhat - U. Wolfová: Logicko-sémantická propedeutika. Organon F, 1998, roč. 5, č. 1, s. 99-106. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. P. Ludlow (ed.): Readings in the Philosophy of Language. Organon F, 1998, roč. 5, č. 3, s. 313-319. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. P. Kolář - V. Svoboda: Logika a etika. Organon F, 1998, roč. 5, č. 4, s. 415-418. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1997

Zouhar, M. Frege o význame. Organon F, 1997, roč. 4, č. 1, s. 15-38. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. M. Dummett: Origins of Analytical Philosophy. Organon F, 1997, roč. 4, č. 2, s. 198-204. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Zmysel a denotát indexových výrazov. Organon F, 1997, roč. 4, č. 3, s. 246-263. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Logica '95. Proceedings of the 9th International Symposium. Organon F, 1997, roč. 4, č. 4, s. 425-427. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1996

Zouhar, M. S. Neale: Descriptions. Organon F, 1996, roč. 3, č. 2, s. 203-209. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Karlovy Vary Studies in Reference and Meaning. Organon F, 1996, roč. 3, č. 4, s. 421-432. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Príspevky v prílohách časopisu

2017

Bielik, L. - Zouhar, M. Predslov. Organon F, 2017, roč. 24, Supplementary Issue 1, s. 3-4.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Fiktívne objekty a ich vlastnosti. Organon F, 2017, roč. 24, Supplementary Issue 1, s. 132-152. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Zouhar, M. A Puzzle about Rigid Designation. Organon F, 2015, roč. 22, Supplementary Issue 1, s. 96-117. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Zouhar, M. Epistemický kontextualizmus a jeho motivácia. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 2, s. 171-186.
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Indexické výrazy a kontextová citlivosť. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 1, s. 206-222. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Zouhar, M. Preface. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 1, s. 3-4.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zouhar, M. Dva druhy neartikulovaných zložiek. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 1, s. 291-307. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Zouhar, M. Kontextualizmus a jeho skryté pozadie. In: Kontext a význam. Bratislava : Aleph, pp. 39-62. ISBN 978-80-89491-00-1
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Zouhar, M. O zmysle bez denotátu. In: Ozvěny Fregovy filosofie. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 11-23. ISBN 978-80-969770-4-8
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Zouhar, M. Propozičné radikály. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 226-239. ISBN 978-80-969770-1-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Zouhar, M. Fiction, Pretense and Propositions. In: Svet jazyka a svet za jazykom. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 204-211. ISBN 978-80-967225-9-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

2002

Zouhar, M. Logický atomizmus a pomenovanie. In: Filozofia Ludwiga Wittgensteina. Bratislava : Veda, pp. 119-129. ISBN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Zouhar, M. O referencii a denotácii vlastných mien. In: Denotácia, referencia a význam. Bratislava : Infopress, pp. 88-97. ISSN 1335-0668
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998