Article/Publication Details

Current Challenges of Environmental Philosophy

Leiden : Brill, 2023, 251 s.
ISBN 978-90-04-67994-8

Je nesmierne ťažké hľadať nové cesty v súmraku našich niekdajších idolov, ideálov a predstáv o šťastnom a úspešnom živote. Autori knihy vyzývajú čitateľa, aby sa na túto cestu vydal ako slobodný duch a pozrel sa na výzvy, ktoré prináša nový klimatický režim, z rôznych uhlov pohľadu. Či už prijmeme koncept antropocénu ako východisko, alebo skôr ako príležitosť ku konštruktívnej kritike, čitatelia budú plne pohltení premýšľaním nad historicko-filozofickými, vedeckými, politickými, sociálnymi, ale aj výchovnými problémami.

Contact

Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: sekretariat.fiu@savba.sk
Home page

Address for correspondence:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava
Slovak Republic

Journal Filozofia

Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Filozofia Editorial Office
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: redakcia.filozofia@savba.sk
Home page

Address for correspondence:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Filozofia Editorial Office
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava
Slovak Republic

Journal Organon F

Institute of Philosophy SAS, v.v.i.
Organon F Editorial Office
Klemensova 19
811 09 Bratislava 1
Slovak Republic
Tel.: +4212 5292 1215
E-mail: organonf@gmail.com
Home page

Address for correspondence:

Filozofický ústav SAV, v. v. i.
Organon F Editorial Office
P. O. Box 3364
813 64 Bratislava
Slovak Republic