Naši autori

Duží, Marie

Príspevky v časopise Organon F

2018

2017

Duží, M. - Kosterec, M. A Valid Rule of β-conversion for the Logic of Partial Functions. Organon F, 2017, roč. 24, č. 1, s. 10-36. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Duží, M. Communication in a Multi-Cultural World. Organon F, 2014, roč. 21, č. 2, s. 198-218. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Duží, M. - Jespersen, B. In Memory of Pavel Tichý. Organon F, 2014, roč. 21, č. 4, s. 558-566. (Správy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Duží, M. Elipsa a anafora. Organon F, 2013, roč. 20, č. 3, s. 399-412. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Duží, M. - Cmorej, P. - Zouhar, M. Jubileum prof. Pavla Maternu. Organon F, 2010, roč. 17, č. 3, s. 434-436. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Duží, M. Strawsonian vs. Russellian Definite Descriptions. Organon F, 2009, roč. 16, č. 4, s. 587-614. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Duží, M. R. Carnap, Význam a nevyhnutnosť . Organon F, 2008, roč. 15, č. 2, s. 261-273. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Duží, M. - Jespersen, B. - Materna, P. Points of View from a Logical Perspective (II). Organon F, 2007, roč. 14, č. 1, s. 5-31. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Duží, M. - Materna, P. K jubileu Pavla Cmoreje. Organon F, 2007, roč. 14, č. 1, s. 134-135. (Miscelaneá)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Duží, M. Kritické připomínky ke studii Jiřího Raclavského o hledání a nalézání. Organon F, 2006, roč. 13, č. 1, s. 67-78. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Duží, M. Hledání (a nalézání). Organon F, 2006, roč. 13, č. 2, s. 189-206. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Duží, M. - Jespersen, B. - Materna, P. Points of View from a Logical Perspective (I). Organon F, 2006, roč. 13, č. 3, s. 277-305. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Duží, M. Kurt Gödel. Organon F, 2005, roč. 12, č. 4, s. 447-474. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Duží, M. A ještě jedna nepřesnost. Organon F, 2003, roč. 10, č. 1, s. 84-85. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Duží, M. Notional Attitudes (On Wishing, Seeking and Finding). Organon F, 2003, roč. 10, č. 3, s. 237-260. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Duží, M. Ján Šefránek, Inteligencia ako výpočet. Organon F, 2002, roč. 9, č. 1, s. 110-115. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Duží, M. Homonymie, de dicto/de re a význam. Organon F, 2001, roč. 8, č. 3, s. 235-251. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Duží, M. Znovu o homonymii, de re / de dicto a významu. Organon F, 2001, roč. 8, č. 4, s. 409-411. (State)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Duží, M. De re vs. de dicto. Organon F, 2000, roč. 7, č. 4, s. 365-378. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1996

Duží, M. F. Gahér: Logika pre každého. Organon F, 1996, roč. 3, č. 1, s. 94-96. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Duží, M. Propoziční postoje, homonymie, synonymie a ekvivalence výrazů. Organon F, 1996, roč. 3, č. 2, s. 101-112. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Duží, M. P. Materna: Svět pojmů a logika. Organon F, 1996, roč. 3, č. 2, s. 199-202. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

 

Príspevky v prílohách časopisu

2017

Duží, M. Mereologická struktura procedur. Organon F, 2017, roč. 24, Supplementary Issue 1, s. 5-26. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Duží, M. Deduction in TIL: From Simple to Ramified Hierarchy of Types. Organon F, 2013, roč. 20, Supplementary Issue 2, s. 5-36.
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Duží, M. Towards an Extensional Calculus of Hyperintensions. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 1, s. 20-45. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Duží, M. - Materna, P. Co je a co není kontextualismus. In: Kontext a význam. Bratislava : Aleph, pp. 11-21. ISBN 978-80-89491-00-1
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Materna, P. - Duží, M. Realismus a konstruktivismus z hlediska TIL. In: Realizmus, internalizmus, individualizmus. Bratislava : Infopress, pp. 75-84. ISBN 978-80-85402-99-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Duží, M. Semantic Information and the Paradox of Inference. In: Jednotliviny, všeobecniny a významy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 34-59. ISBN 978-80-969770-1-7
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Duží, M. Properties on the Edge. In: Svet jazyka a svet za jazykom. Bratislava : Filozofický ústav SAV, pp. 42-68. ISBN 978-80-967225-9-4
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Duží, M. Anafora a význam. In: Jazyk z pohľadu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy. Bratislava : Filozofický ústav SAV, Filosofický ústav AV ČR, pp. 99-136. ISBN 80-967225-6-5
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

2000