Naši autori

Kvasz, Ladislav

Príspevky v časopise Organon F

2015

Kvasz, L. Inštrumentálny realizmus – odpoveď na kritiky. Organon F, 2015, roč. 22, č. 1, s. 109-131. (Diskusie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Kvasz, L. Matematika a skutočnosť. Organon F, 2011, roč. 18, č. 3, s. 302-330. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Kvasz, L. Matematika a skúsenosť. Organon F, 2009, roč. 16, č. 2, s. 146-182. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Kvasz, L. Je Aristoteles reálnou alternatívou?. Organon F, 2008, roč. 15, č. 2, s. 206-210. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Kvasz, L. Epistemologické otázky modernej fyziky. Organon F, 2005, roč. 12, č. 1, s. 40-61. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kvasz, L. K vyjasneniu jedného nedorozumenia. Organon F, 2005, roč. 12, č. 4, s. 438-446. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2004

Kvasz, L. K niektorým aspektom vzniku analytickej filozofie. Organon F, 2004, roč. 11, č. 1, s. 32-41. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kvasz, L. Na obranu osamelých bežcov. Organon F, 2004, roč. 11, č. 2, s. 198-201. (Dialógy - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Kvasz, L. Niekoľko poznámok k vzťahu prírodných a spoločenských vied. Organon F, 2003, roč. 10, č. 2, s. 157-172. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Kvasz, L. Vývin pojmov - ohliadnutie po niekoľkých rokoch. Organon F, 2002, roč. 9, č. 2, s. 205-211. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Kvasz, L. O Piagetovi, dialektike a členskom. Organon F, 2001, roč. 8, č. 1, s. 56-73. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kvasz, L. O správnosti, korektnosti a pluralite teórií. Organon F, 2001, roč. 8, č. 2, s. 190-196. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Kvasz, L. Rozvinutie poznámky, ktorá nebola celkom zbytočná. Organon F, 2000, roč. 7, č. 1, s. 71-77. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1999

Kvasz, L. Prolegomena k formálnej epistemológii. Organon F, 1999, roč. 6, č. 3, s. 223-239. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1998

Kvasz, L. P. Mancosu (ed.): From Bouwer to Hilbert. Organon F, 1998, roč. 5, č. 4, s. 422-425. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1997

Kvasz, L. P. Zlatoš: Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou. Organon F, 1997, roč. 4, č. 1, s. 91-104. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1996

Kvasz, L. Vývin pojmov - tretie pokračovanie. Organon F, 1996, roč. 3, č. 4, s. 394-408. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

1994

 

Príspevky v prílohách časopisu

2014

Kvasz, L. Paradoxy vo vedeckých teóriách a medze jazyka vedy. Organon F, 2014, roč. 21, Supplementary Issue 1, s. 70-87. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Kvasz, L. Stupne nekonzistentnosti. Organon F, 2012, roč. 19, Supplementary Issue 1, s. 95-115. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF