Detail príspevku/publikácie

Niekoľko poznámok k vzťahu prírodných a spoločenských vied

Organon F, 2003, roč. 10, č. 2, s. 157-172.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,473
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 16.06.2024 - 19:20
Počet stiahnutí PDF: 757

Abstrakt

Cieľom predkladanej state je ponúknuť teoretický rámec, ktorý by umožnil zasadiť konflikt medzi prírodnými a spoločenskými vedami do širšieho historického kontextu. Pomocou kategórií ako paradigmatické disciplíny, zmiešané disciplíny paradigmy, metaforická oblasť paradigmy a eluzívna oblasť paradigmy v nej opisujeme dynamiku zmien v klasifikácii vedeckých disciplín sprevádzajúcich vedeckú revolúciu. Predkladaná koncepcia je tak alternatívou ku Kuhnovej sociologickej teórii vedeckých revolúcií. Namiesto sociálneho konfliktu zástancov a odporcov novej paradigmy opisujeme vedeckú revolúciu ako kognitívny konflikt medzi zmiešanými disciplínami a metaforickou oblasťou starej paradigmy.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).